➡ SolarOn-ը Վայոց Ձորի Աղավնաձոր համայնքում տեղակայեց 20 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայան, որը տարվա ընթացքում կարտադրի 32 200 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա: Այն բաղկացած է 10 կՎտ հզորությամբ միաբյուրեղ և 10 կՎտ հզորությամբ բազմաբյուրեղ տեսակի բջիջներից արտադրված արևային վահանակներից:

➡ էլեկտրակայանը միջինում կխնայի ամսեկան 120 000 դրամի էլեկտրաէներգիա, կնվազեցնի ջերմոցային գազերի արտանետումը դեպի մթնոլորտ 14.6 տոննայով և չի թողնի որպեսզի տարեկան կտրվի 96 ծառ:

Դու դեռ մտածում ե՞ս ?

SolarOn ? – Միացի՛ր արևին ?
☎ (010) 44 00 55, ? (043) 44 04 55, (043) 44 06 55
ՀՀ, ք․ Երևան, Արշակունյանց պող․ 25/1
www.solaron.am info@solaron.am #solaron #արևայինվահանակ #Արևայինկայան #արևայինէներգիա