«Պրոֆխոլոդ» ընկերությունը ներկայացնում է ինքնավար սառնարանային խցիկի սեփական կոնցեպտը

«Պրոֆխոլոդ» ընկերությունը ներկայացնում է ինքնավար սառնարանային խցիկի սեփական կոնցեպտը

Կառուցվել է ընդհանուր ծավալով 8մ3 սառնարանային խցիկ, որի վերնամասում տեղադրվել են արևային վահանակներ, իսկ դրանցից ստորև՝ սառնարանային ագրեգատ։ Սույն կոնցեպտն իրենից ներկայացնում է սառնարանային խցիկի ամբողջովին ինքնավար աշխատանք, ցանկացած լրացուցիչ էներգիայի աղբյուր,...