«Էներգախնայողության և վերականգնվողական էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններն ու առավելությունները ?

«Էներգախնայողության և վերականգնվողական էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններն ու առավելությունները ?

Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ (1մ2 հորիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կվտժ/մ2, իսկ հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն օժտված է տարեկան 1850 կՎտԺ/մ2 ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի պաշարներով):...