ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐ

Արևային վահանակ MONO 60

SLN-60 Mono-260

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 260 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 38.1 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 9.0 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 30.8 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.5 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում -1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  66 833 դրամ  

Արևային վահանակ MONO 60 

SLN-60 Mono-265

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 265 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 38.5 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 9.1 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.0 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.6 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  68 119  դրամ  

Արևային վահանակ MONO 60

SLN-60 Mono-270

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 270 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 38.7 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) –  9.25 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.3 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.76 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  69 404 դրամ     

Արևային վահանակ MONO 60

SLN-60 Mono-275

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 275 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 39.4 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) –  9.4 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.2 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) –  8.9 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  70 689 դրամ   

 

Արևային վահանակ MONO 60 

SLN-60 Mono-280

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) –  280 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) –  39.6 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) –  9.5 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.5 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) –   9.0 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  71 974 դրամ

 

Արևային վահանակ MONO 60 

SLN-60 Mono-285

 

Նոմինալ հզորություն  (Pmax)  –  285 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) –  41.0 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) –  9.4 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 32.5 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8․8 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  73 260 դրամ

 

Արևային վահանակ MONO 72

SLN-72 Mono-325

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 325 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) –  45.53 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 9.29 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 37.03 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.82 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  83 542  դրամ  

 

Արևային վահանակ MONO 72

SLN-72 Mono-330

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) –  330 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) –  45.4 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 9.30 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 37.20 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.9 Վ

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  84 827  դրամ  

 

ԲԱԶՄԱԲՅՈՒՐԵՂ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐ

Արևային վահանակ POLY 60

SLN-60 Poly-250

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) –  250 Վտ

Բաց շղթայի լարում  (Voc) – 38.75 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 8.75 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 30.8 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.2 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С +85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  58 200 դրամ    

Արևային վահանակ POLY 60

SLN-60 Poly-255

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 255 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 38.75 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 8.75 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.2 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.2 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С –

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  59 364  դրամ   

Արևային վահանակ POLY 60

SLN-60 Poly-260

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 260 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 38.75 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 8.8 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 31.2 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.4 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С –

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  60 528  դրամ  

Արևային վահանակ POLY 72

SLN-72 Poly-310

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 310 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 46.3 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 8.9 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 37.4 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.4 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան –  -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  72 168 դրամ 

 

Արևային վահանակ POLY 72

SLN-72 Poly-315

 

Նոմինալ հզորություն (Pmax) – 315 Վտ

Բաց շղթայի լարում (Voc) – 46.2 Վ

Կարճ միացման հոսանք (Isc) – 8.9 Ա

Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vnp) – 37.7 Վ

Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Inp) – 8.4 Ա

Օպերացիոն ջերմաստիճան – -45°С+85°С

Համակարգի առավելագույն լարում – 1000 Վ

Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք – 15 Ա

 

Գինը՝  73 332  դրամ