Մոդուլների գների ինդեքսը. «հիմնական» դասի ցածրարժեք բազմբյուրեղային մոդուլների սակավությունը, ինչն ակնհայտ է տարվա սկզբից, շարունակվում: ԱՄՆ-ում Տրամպի որոշումը  դեռևս տեսանելի ազդեցություն չի ունեցել, ինչպես օրնակ եվրոպական շուկայի համար մոդուլների քանակի ավելացումը` պայմանավորված ավազանի մյուս կողմում դրա ցածր պահանջարկով:

Ակնհայտ է, որ շատ ամերիկյան տեղադրողներ կարծես արդեն  մոդուլների ավելի բարձր գներեն հաշվի առնում: Այլ բաղադրիչների և ծառայությունների արժեքի խնայման ներուժը, կարծես, գրեթե փոխհատուցել է մոդուլի գներով, որոնք մինև 30% -ով բարձր են, և պահանջարկը այս տարի և հետագա մատակարարումների համար կարծես թե կմնա կայուն:

Ներքին շուկայի համար դա նշանակում է, որ գների փոփոխություններ չեն լինի՝ առնվազն միջին դասի մոդուլների մասով: Որպես փետրվարի սկզբի պահանջարկ, որոշ դեպքերում գները նույնիսկ կարող էին էլի բարձրացնել, եթե Եվրոպայի համար լրացուցիչ առաքումները չիրականացվեին: Չնայած գերմանական եւ եվրոպական արտադրողները պնդում են, որ իրենք կարող են լիարժեք մատակարարե լապրանքներով, սա դեռևս կաթիլ է դույլի մեջ՝ հաշվի առնելով իրանց  արտադրական սահմանափակ հզորությունները: Եթե Ասիայում ձեռք բերված բջիջները և նյութերը դառնում են վտանգավոր, ապա ալիքը կարող է շատ արագ շրջվել:

Կարդալ ավելին հետևյալ հղմամբ.

Աղբյուրը՝ այստեղ