Շիրակի մարզ, Արթիկ | Հզորությունը՝ 35,1 կվտ

Շիրակի մարզ, Արթիկ | Հզորությունը՝ 35,1 կվտ

Մեր նոր նախագիծը՝ Շիրակի մարզ, Արթիկ
• Հզորությունը՝ 35,1 կվտ
• Վահանակների քանակը՝ 108 հատ
• Տարեկան արտադրողականությունը 56,222 կվտ*ժամ
• Տարեկան խնայողությունը 2,530,000 դրամ
#ՄիՎճարիրԱնվճարիՀամար #ՄիացիրԱրևին