Արցախ հյուրանոցում գործող 61․71 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայանը համալրվել է ևս 41.58 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ արևային վահանակներով

Արցախ հյուրանոցում գործող 61․71 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայանը համալրվել է ևս 41.58 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ արևային վահանակներով

Արցախ հյուրանոցում գործող 61․71 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայանը համալրվել է ևս 41.58 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ արևային վահանակներով: 41.58 կՎտ դրվածքային հզորությամբ 126 միաբյուրեղ վահանակներից (72 բջիջ, 330 Վտ) կազմված արևային էլեկտրակայանը շահագործման հանձնվեց Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող «Արցախ» հյուրանոցում։ Կայանի արտադրողականությունը տարեկան կկազմի 67359.6 կՎտ*ժամ?, որի արդյունքում տարեկան կխնայվի 3.031.182 ֏։ Այն տարեկան կնվազեցնի ջերմոցային գազերի արտանետումը մթնոլորտ 30.6 տոննայով: Արդյունքում կխնայվի 187 ծառ ?։ Այսպիսով Արցախ հյուրանոցի արևային էլեկտրակայանի դրվածքային հզորությունը կազմեց 103.29 կՎտ: