Արմավիրի մարզ | Հզորությունը՝ 5 կվտ

Արմավիրի մարզ | Հզորությունը՝ 5 կվտ

Մեր նոր նախագիծը՝ Արմավիրի մարզում
• Հզորությունը՝ 5 կվտ
• Վահանակների քանակը՝ 18 հատ
• Տարեկան արտադրողականությունը 8000 կվտ*ժամ
• Տարեկան խնայողությունը 360․000 դրամ
#ՄիՎճարիրԱնվճարիՀամար #ՄիացիրԱրևին