Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնք. 3․2 կՎտ դրվածքային հզորությամբ

Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնք. 3․2 կՎտ դրվածքային հզորությամբ

3․2 կՎտ դրվածքային հզորությամբ 10 բազմաբյուրեղ վահանակներից (72 բջիջ, 320 Վտ) կազմված արևային էլեկտրակայանը շահագործման հանձնվեց Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքում։ Կայանի արտադրողականությունը տարեկան կկազմի 5․184 կՎտ*ժամ?, որի արդյունքում տարեկան կխնայվի 233․280 ֏։ Այն տարեկան կնվազեցնի ջերմոցային գազերի արտանետումը մթնոլորտ 2 տոննայով: Արդյունքում կխնայվի 14 ծառ ?։