Աղվերանի Park Resort | Հզորությունը՝ 36 կվտ

Աղվերանի Park Resort | Հզորությունը՝ 36 կվտ

Այստեղ տեղադրված է արևային կայան

• Հզորությունը՝ 36 կվտ դրվածքային հզորություն
• Վահանակների քանակը՝ 93 հատ
• Վահանակների տեսակը՝ SolarOn Mono Perc 380 Վտ
• Տարեկան արտադրողականությունը` 58.250 կվտ*ժամ
• Տարեկան խնայողությունը` 2․600․000 դրամ

(010) 44 00 55, (012) 44 04 55

#զանգիրհաշվենք #գրիրհաշվենք
#ՄիՎճարիրԱնվճարիՀամար #ՄիացիրԱրևին