Այսօր Իտալիայում գործում է շուրջ 20 ԳՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան:Իտալիայի Կառավարությունը հրապարակել է մինչև 2030 թվականը էներգիայի և կլիմայի գծով Ինտեգրալ պլանը (Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima — PNIEC), որը ներկայացված է 5 ուղղություններով՝ էներգետիկ արդյունավետություն, էներգետիկ անվտանգություն, ներքին էներգետիկ շուկա, հետազոտություն, նորարարություն և մրցունակություն: Կանխատեսվում է, որ արևային էներգիայի տեսակարար կշիռը մինչև 2030 թվականը կաճի մինչև 30%-ով, որի համար, ինչպես նշում են իտալական իշխանությունները, հարկավոր է կիրառել անարդյունավետ տարածքներ, որոնք նախատեսված չեն այլ նպատակների համար կամ դրանք  չկիրառվող գյուղատնտեսական հողերն են։

Աղբյուրը՝ այստեղ։