Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) կողմից հրապարակվել է համաշխարհային էներգետիկ զարգացման հաջորդ ամենամյա կանխատեսումը։ Սկզբունքորեն նրանք, ովքեր առաջին անգամ չեն կանխատեսում նման զարգացումներ, ընդհանուր առմամբ դրանց բովանդակությունը հասկանալի է դառնում նույնիսկ հրապարակման նախօրեին: Բանն այն է, որ այստեղ կանխագուշակման հիմնական մեթոդը էքստրապոլացիան է: ՄԷԳ-ը, ինչպես նաև այլ «պաշտոնական ատյանները» ամեն տարի որոշ փոփոխություններ են կատարում: Տեխնոլոգիաների արագ զարգացման և «էներգետիկ փոխակերպման» պայմաններում նման կանխատեսման արժեքը շատ մեծ չէ: Հեղինակների խոսքերով, Outlook-ում ներկայացված են էներգետիկ սեկտորի զարգացման բազմաթիվ ուղիներ, որոնցից  ՄԷԳ-ը ներկայացնում է երկու սցենար՝ 1․ նոր քաղաքականությունը  (New Policies Scenario), որը դիտարկվում է հետազոտության մեջ որպես կենտրոնական սցենար, և 2․  «Կայուն զարգացումը», որը բնութագրում է ապագա էներգետիկ հատվածի զարգացումն ավելի ակտիվ կազմալուծման ուղղությամբ  (Sustainable Development Scenario)։

Ըստ ՄԷԳ-ի, էներգիայի սպառումը աշխարհում կաճի ավելի դանդաղ, քան նախկինում, սակայն մինչև 2040թ․ կաճի 30%-ով։ Ընդ որում, ամենամեծ աճն ակնկալվում է Հնդկաստանում։ Ստորև ներկայացված է առաջնային էներգիայի սպառման կանխատեսվող փոփոխությունն ըստ տարածաշրջանների․

Այժմ 2017-2040 թվականների ժամանակաշրջանի համար կենտրոնական սցենարով արևային էներգիան տարեկան աճում է միջինում 74 գՎտ-ով։

ՄԷԳ-ի կողմից նման կանխատեսումը դեռևս 5 տարի առաջ անհավատալի էր թվում։

Նշենք, որ ընթացիկ տարում արևային էլեկտրակայանների գլոբալ տեղակայված հզորությունների աճը նախատեսվում է 100 գՎտ։

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները շատ երկրներում կդառնան  գեներացիայի ամենաէժան  տեխնոլոգիանները, իսկ էլեկտրաէներգիայի գլոբալ արտադրության գործում (կենտրոնական սցենարի ներքո) կաճի մինչեւ 40%: ԵՄ-ում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները կդառնան 2030-ականների սկզբից էլեկտրաէներգիայի արտադրման հիմնական միջոցը: Հանքանյութի վառելիքների շարքում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները որպես լավագույն հեռանկարներ, ըստ էության, դիտարկում են բնական գազը, որի համաշխարհային արտադրությունը մինչև 2040թ․ կմեծանա 46%-ով։ Համաշխարհային շուկայում ստեղծված իրավիճակը, որտեղ առաջատար արտադրողները են ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը և Իրանը, չեն փոխվի մինչև կանխատեսվող ժամանակաշրջանի ավարտը: Միայն Չինաստանը, ամենայն հավանականությամբ, կմոտենա Իրանին։ Օրինակ, Ռուսաստանում մինչեւ 2040 թվականը բնական գազի արտադրությունը կաճի 22.4% -ով՝ տարեկան մինչև 788 մլրդ խորանարդ մետր: Նավթի դարաշրջանը դեռ չի ավարտվել։ Դրա սպառումը կաճի բեռների, ավիացիայի և նավթաքիմիական արդյունաբերության աճող պահանջարկի պատճառով: ԱՄՆ-ն նավթային և գազային արդյունաբերության  համատեքստում «անվիճելի» գլոբալ առաջատար կդառնա խոշորագույն արտահանմամբ: Սակայն Ռուսաստանում նավթի և գազի կոնդենսատի արտադրությունը կնվազի, ըստ գործակալության կանխատեսումների, գրեթե 24%-ով`մինչև օրական 8.6 մլն բարել:

Ինչ վերաբերվում է ածուխին՝ ՄԷԳ վերահաստատում է իր նախկին դիրքորոշումն առ այն, որ ածուխի գլոբալ սպառումը դեռ կաճի, չնայած «կայունորեն նվազում են տեմպերը»: Ընդհանրապես, «ամեն ինչ կբարձրանա»: Ածուխն ու նավթն ավելի դանդաղ կսկսեն աճել, քան նախկինում բնական գազը, իսկ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները՝ առավել արագ։  Նման տեսք ունի «Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կենտրոնական սցենարը»։

Կայուն զարգացման սցենարում կանխատեսվում է էլեկտրաէներգիայի ոլորտի գրեթե ամբողջական դեկարբոնիզացիա: Էլեկտրաէներգիայի 60%-ն արտադրվում է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների և 15%-ը՝ միջուկային էներգիայի հիման վրա: Միևնույն ժամանակ, 2040 թվականին աշխարհում արևային էլեկտրակայանների ընդհանուր տեղակայվածությունը կկազմի 3250 գՎտ: ՄԷԳ-ն նշում է, որ կայուն զարգացման սցենարն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի ընդլայնել համապատասխան էներգետիկ տեխնոլոգիաների ներդրումները միայն 15%-ով:

Աղբյուր՝ այստեղ։