Հայաստանի միջին չափի քարտեզներ

Քարտեզների այս հավաքածուն օպտիմիզացվում է ներցանցային ներկայացումներով (օրինակ, PowerPoint, Web և այլն) և նամակի էջի տպագրությայմբ (A4 ֆորմատի կամ նմանատիպ այլ տեսակի): Քարտեզները տրամադրվում են PNG ֆորմատով, մոտավոր չափը՝ 1-ից 4 MPix:

    Ֆոտոլալտիկ էլեկ․արտադրություն/Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթում/Ուղղակի նորմալ ճառագայթում

             156 x 203 մմ                                                 156 x 203 մմ                                        156 x 203 մմ                                                                 

Հայաստանի պլաստիկ քարտեզներ

Ստորև ներկայացված քարտեզները բարձր բանաձև ունեն, որոնց շնորհիվ հնարավոր է տպել պատկերային ֆայլերն ունենալ, որոնք դուք կարող եք տպել պաստառի չափսի ձևաչափերով:

    Ֆոտոլալտիկ էլեկ․արտադրություն              Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթում                Ուղղակի նորմալ ճառագայթում

     1000 x 1000 մմ                                                                    1000 x 1000 մմ                                                                 1000 x 1000 մմ

 

Հայաստանի GIS տվյալները

Արևային ճառագայթումը և այլ պարամետրերը տրամադրվում են որպես երկրաչափական (gridded) տվյալներ երկու ձևաչափերով `GeoTIFF և AAIGRID (Esri ASCII Grid): Երկու ձևաչափով  տվյալները համարժեք են, կարող եք ընտրել ձեր նախապատվություններից մեկը: Տվյալների շերտերը տրամադրվում են աշխարհագրական տարածական հղումով (EPSG: 4326) և բանաձևով (պիքսելային չափ՝ 30, անվանապես 1 կմ):

Տրամադրված տվյալների շերտերն ընդգրկում են երկարաժամկետ տարեկան միջինով՝

  • PVOUT – Ֆոտոլալտիկ էներգիայի պոտենցիալը [կՎտժ / կՎտժ]
  • GHI – Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթում [կՎտժ / մ 2]
  • DIF – Ցածր հորիզոնական ճառագայթում [կՎտժ / մ 2]
  • GTI – Գլոբալ ճառագայթումը լավ քանդված մակերեսի համար [կՎտժ / մ 2]
  • OPTA – Օպտիմալ թեքություն` առավելագույնի հասցնելու տարեկան եկամտաբերությունը [°]
  • DNI – Ուղղակի նորմալ ճառագայթում [կՎտժ / մ 2]

Ձեր հարմարության համար արևային պարամետրերը տրամադրվում են հետևյալ կերպ․

  • LTAy_Daily Sum – երկարաժամկետ տարեկան միջինը
  • LAy YearlySum – տարեկան ամփոփման միջին տևողությունը

Երկու տիպի տվյալները համարժեք են, դուք կարող եք ընտրել ձեր նախապատվության ամփոփումը: Տվյալների միջև կապը նկարագրվում է պարզ հավասարմամբ. LTAy_YearlySum = LTAy_DailySum * 365.25։

Օգտագործման լրացուցիչ տեղեկությունների և պայմանների համար խնդրում ենք կարդալ մետատվյալները PDF և XML ձևաչափերով, յուրաքանչյուր տվյալների շերտի համար ներբեռնման ֆայլում: Այլ տվյալների ձեւաչափերի, բանաձևի կամ ժամանակի համախմբման համար խնդրում ենք այցելել՝ Solargis վեբ-կայք։

Աղբյուրը՝ այստեղ։